Vacunacions

Els riscos per les mascotes, no sempre son visibles, el contacte amb altres animals o inclus nosaltres mateixos en tornar a casa, pot ser la manera de vehicular germens dintre de la nostra llar.

La vacunació consisteix en la inoculació de una sustància (microorganisme, fracció de un virus, etc) a l´organisme, que reacciona davant aquesta creant defenses (anticossos).

El tipus de vacuna i pauta per la vacunació dependrá de: l´edat del gos, raça, estat inmunològic, zona geogràfica, habits.


1. Gossos

És important vacunar als cadells i als gossos adults correctament contra les malalties més comuns: Parvovirosi, Borm, hepatitis, leptospirosis, malaltia de lyme, coronavirus i rabia.

Pregunti prr la vacuna de Leishmania canina..

Anem a fer un petit recordatori d´aquestes malalties.


Llegir més...