Endoscopia

Actualment les tècniques d'endoscòpia han millorat molt en veterinària, tot això ha anat paral·lel a l'ús d'aquestes tècniques en medicina humana, la diversificació de l'aparataje ha fet que quantitat del mateix pugui utilitzar-se en el nostre treball clínic.

L'endoscòpia en qualsevol a de les seves modalitats rígida o flexible, pretén donar una imatge exacta del que volem explorar, és com tenir davant la víscera la paret, etc.

Fa ja 20 anys que comencem a submergir-nos al món de la imatge exacta. L'ecografia, la Ressonància Nuclear Magnètica el TAC la radiologia, sempre ens deixen l'opció del dubte, l'endoscòpia NO.

El diagnòstic endoscópic es caracteritza per la facilitat a apreciar com és l'estat real de la situació patològica de l'animal. Ho veiem, podem palpar-ho, i prendre una mostra per poder biopsiar i saber que es tracta. Ja són més de 20 anys en els quals venim d'una forma rutinària practicant exàmens emdoscopics.