Ecografia

L'ecografia és una eina de diagnòstic cada vegada més utilitzada en medicina veterinària.

Es tracta d'un mètode de diagnòstic en plena expansió en els últims anys donada la seva innocuïtat, ja que és un mètode no invasiu de visualitzar l'anatomia interna, la seva rapidesa i la seva precisió. Tot això, sumat a l'àmplia informació que proporciona, fan de l'examen ecográfico un complement indispensable de la radiologia en la majoria de protocols d'actuació veterinària.

L'exploració informa sobre l'amplitud de les lesions i de la localització d'aquestes, la qual cosa proporciona al clínic una gran ajuda per orientar i decidir el diagnòstic. En molts casos, l'ecografia és la clau per realitzar el diagnòstic diferencial i en el millor dels casos per arribar al diagnòstic definitiu. Al seu torn, serveix de suport d'imatge per a la realització de tècniques com la biòpsia i/o l'aspiració amb agulla fina.