Cirurgia

Sotmetre a la nostra mascota a una intervenció quirúrgica sempre porta duotes sobre el procés, per aixó sempre s´explica el qué es fara?, com? Per qué?...

Realitzem abans de cada intervenció quirúrgica una analítica preoperatorio en el nostre laboratori per confeccionar una anestèsia a mida per cadascun dels postres pacients, per a les seves necessitats concretes.

Es per aixó que disposem de tot l´equipament necessari, electrobisturí, anestèsia inhalatoria, monitorització cardiopulmonar, per realitzar des de les cirurgies més sencilles com les entejes dentals i les biòpsies, fins a traumatologies i cirurgia torácica amb respiració asistida.

Voldriem aclarar una llegenda urbana sense fonament; les femelles no necesiten tenir una camada al menys una vegada a la seva vida. Está demostrat que els animals esterilitzats quan son petits viuen més i tenen menys probabilitats de desenvolupar tumors mamaris a edats avançades.

Llegir més...