Clínica Veterinària Albéitar
Qui Som

Treballem per donar un servei professional i de qualitat. Experiència i professionalitat ens avalen.

A més de diagnosticar i tractar, sabem que el més important per vosté és la seva mascota.

Des de 2007 el nostre objetiu és oferir-li les atencions necessaries, mitjançant la professionalitat i el tracte humá que a nosaltres ens agradaria rebre.


Moltes gràcies per la vostra confiança.

El Nostre Equip
Alejandra Zaragoza Rabasa

Llicenciada en veterinaria en el 2000.

Veterinari responsable de la Clínica Aragò, Barcelona.

Servei urgencia, medicina interna, anestesia i ecografía de l´ Hospital Roc Verd.

Master en Acupuntura i medicina tradicional china per l´ Universitat Veterinaria de Zaragoza, 2004.

Directora d´ Instalacions de radiodiagnóstic per la U.A.B. 2007.

Gerent de la clínica Veterinaria Albéitar des de marzo del 2007.

Asistent a nombrosos cursos i congresos nacionals i internacionals.

Especialitzada en Medicina interna, cardiologia i cirurgia teixits tous.
Rubén Callejas Mayi

Auxiliar de Clínica Veterinaria i Auxiliar Técnic Veterinari en 2010.

Práctiques en Bremen Veterinaria (Sabadell) i Clínica Albéitar (Barberá del Vallés).

A.T.V. i Perruqueria Canina en Clínica Albéitar des de 2011.

Especialitzat en perruqueria canina.
Xavier Totusaus Calvé

Llicenciat en veterinaria per la UAB (1990).

Director de l´ hospital Veterinari Desvern des de 1996.
Diplomat en patología i cirurgía ocular per la UAB (1990).
Director d´ instalacions de radiodiagnóstic (1995).
Participació en la creació del primer banc d´ossos i teixits tous per veterinaria a Espanya (1993).
Asistencia a multitut de cursos i conferències en l´ ámbit de la ortopedia i traumatología.
Ponent en conferències veterinaries sempre dintre del marc de la ortopedia i la traumatología.
Professor en diversos cursos d´ortopedia i traumatología, tant a Espanya com a l´extranger des de fa més de 10 anys.
Ponent en el congres nacional de la SEFEX “Sociedad Española de fijación Externa”.
Membre fundador del IVOT. www.ivot.net
Especialitzat en cirurgía i traumatología.
Daniel Ripollés Ferrer

Llicenciat en veterinaria en 1996 U.A.B.

Diplomat en patología i cirurgía ocular per la U.A.B. en 1999.

Membre del E.S.V.O. (societat europea d´oftalmología veterinaria).

Dedicació exclusiva a la oftalmología des de l´any 2001.

Asistent a nombrosos cursos d´ especialització nacional i internacional.

Especialitzat en Oftalmología.
Adrián Rohr Cardelle

Llicenciat en veterinaria per la U.B.A. en 1986.

Docent de la cátedra de cirugía fins 2002.

Especialitzat en anestesia, cirurgia de teixits tous i traumatologia.